SENIORUDVALG:

Medlemmer:

Finn Moritzen (formand), 24479844, chartering@fortunaship.dk
Ebbe Arnvig, 29899318
Gavaskar Rajasingam, 61657182
Dennis Nielsen, 29937707

HOLDOVERSIGT: 


HERRE SERIE 2:

Træner: Thomas Lerche, 26809964, t_lerchereden@hotmail.com
Holdleder: Lars Fyrsterling

Herre Serie 3:

Træner: Andreas Hvid, 23923096
Holdleder: Jesper Ostersen

HERRE SERIE 4:

Holdleder: Jesper Ostersen

 

OM SENIOR AFDELINGEN:
 

Sportslig målsætning for seniorafdelingen i Thurø Boldklub af 1920:

Målsætningen for TBKsenior afdeling er, at udvikle og integrere så mange spillere som muligt, og dermed hjælpe dem til, at blive endnu bedre fodboldspillere. Dette må gerne ske på så højt et sportsligt niveau som muligt, med rigtig mange spillere på træningsbanen og til alle træningspas. Samtidig skal TBK være et godt sted at komme, både på og udenfor banen. Det er vores holdning, at man sagtens kan være ambitiøs, og sætte sig nogle mål, uden det går ud over det sociale i klubben.

TBK er pt. repræsenteret i Serie 2 og Serie 3, og det er vores målsætning, at klubben som minimum skal bevare denne status. For at opnå dette, har klubben ansat fagligt dygtige trænere til vores seniorhold, ligesom der er tøj/vaskeordning og torsdagsspisning for spillerne. Vi vil ligeledes forsøge, at skabe sociale arrangementer som eksempelvis, træningslejr, opstart og afslutninger mm.

For at de opstillede mål kan opfyldes, er det nødvendigt, at den enkelte spiller også tager ansvar. Vi forventer, at spillerne i seniorafdelingen forsøger at planlægge ferie, arbejde mm. på en måde, så det ikke går ud over kampe og træning. Vi forventer også, at den enkelte melder afbud til træning og kamp I GOD TID, så træneren kan tage højde for dette i sin planlægning.
For at helheden skal fungere spiller man selvfølgelig på det hold man er udtaget til.

 

Praktisk

For at drive en fodboldklub, er det nødvendigt, at mange yder en frivillig indsats, og dette gælder også vores seniorspillere. Spiller man fodbold i TBK, er der også nogle andre ting man siger ja til. Klubben skal hele året bruge frivillige til forskellige arrangementer. Der er også arbejdsweekender, typisk uden for sæsonen omkring vedligeholdelse af anlægget på Rolf Krakes vej, hvor mange frivillige bag klubben er meget aktive, men ind imellem mangles der hænder.

Hvis alle yder en indsats, er det faktisk meget få timer for den enkelte det drejer sig om, så husk at tage en tørn. Det kommer hele klubben til gode.

Når man spiller fodbold i TBK, forventes det også, at man i alle henseender repræsenterer klubben på værdig vis, både når man spiller hjemme og når man spiller på udebane. Ligeledes forventes der, at der betales kontingent, når dette bliver opkrævet. Manglende betalt kontingent kan resultere i, at man ikke kan deltage til træning og spille kampe for klubben.
 

 
Overgang fra ungdom til seniorspiller

TBK vil have et særligt fokus på, at fastholde de ældste spillere i ungdomsafdelingen.